دکتر اخوان معاون اجرائی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف بررسی عملکرد و روند اجرای فعالیت های آموزشی از معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بازدید کرد.

به گزارش مفدا اسدآباد، در ابتدا دکتر اخوان به اتفاق دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از دپارتمان های آموزشی مستقر در بیمارستان قائم(عج) و مرکز خدمات جامع سلامت شماره(۱) معاونت بهداشتی بازدید بعمل آورد.

در ادامه دکتر اخوان با حضور در دفتر ریاست دانشکده، ضمن ارائه گزارش از عملکرد معاونت آموزشی وزارت متبوع، از فعالیت های انجام شده در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از جمله؛ اخذ مجدد مجوز رشته پرستاری، کسب رتبه های برتر کشوری در حوزه های مختلف معاونت آموزشی و همچنین تاسیس دپارتمان های آموزشی در بیمارستان و مراکز بهداشتی اعلام رضایت نموده و این فعالیت ها را نقطه عطفی در عملکرد معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دانست.

کل بازدیدهای صفحه: 158 , بازدیدهای امروز: 3