♻️ صبح امروز دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به اتفاق مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و همچنین مدیر فرهنگی دانشجویی و کارشناسان حقوقی ضمن حضور در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی با دکتر حسین مرادی مخلص رئیس این دانشگاه دیدار و گفتگو نمودند.

◀️ این نشست در راستای تقویت تعامل بین بخشی و با هدف بررسی راه‌های همکاری‌های چند جانبه این دو مرکز صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 164 , بازدیدهای امروز: 3