جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده در دفتر ریاست تشکیل شد.

به گزارش وبدا اسداباد این کمیته با حضور اعضاء و دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به منظور بررسی و تصویب طرح های پژوهشی برگزار گردید.

کل بازدیدهای صفحه: 131 , بازدیدهای امروز: 3