جلسه کمیته پژوهش خودکشی با حضور اعضای این کمیته در معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی تشکیل شد.

🔸به گزارش مفدا اسدآباد، در این جلسه در ارتباط با میزان شیوع خودکشی و آسیب های اجتماعی منجر به آن بحث و تبادل نطر صورت گرفت و راهکارهایی جهت شناسایی دقیق تر این آسیب ها در راستای کاهش موارد خودکشی در شهرستان پیشنهاد گردید.

کل بازدیدهای صفحه: 136 , بازدیدهای امروز: 3