وبینار اولین جشنواره ملی مشارکت اجتماعی سلامت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر زائزی لطف مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت

✅ فردین مرادی کارشناس امور فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این وبینار حضور داشت.

کل بازدیدهای صفحه: 135 , بازدیدهای امروز: 3