شورای آموزشی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد

در این شورا، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث آموزشی مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت

دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده به اتفاق وحید احمدی پناه مدیر آموزش و دیگر اعضای شورای آموزشی در این نشست حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 136 , بازدیدهای امروز: 3