جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی کارآموزی و کارورزی دانشجویی سال تحصیلی آتی به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد.

این جلسه با حضور دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان و کارشناسان معاونت آموزشی در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

کل بازدید ها 225 , بازدید امروز 1