بازدید ارزیابان کلان منطقه ۳ آمایشی و وزارت بهداشت از بیمارستان قائم(عج) از نظر” بررسی استانداردهای بیمارستان آموزشی”

کل بازدیدهای صفحه: 56 , بازدیدهای امروز: 2