شورای فرهنگی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

در این جلسه، موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.

✔️ دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، کامران تشکینی مدیر حراست، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی و کارشناسان این مدیریت در جلسه شورا حضور داشتند.

کل بازدید ها 228 , بازدید امروز 1