جلسه توجیهی و آشنایی با آئین نامه و شیوه نامه انضباطی دانشجویان با حضور فاطمه نظری دبیر شورای انضباطی داشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در خوابگاه دخترانه ریحانه برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 59 , بازدیدهای امروز: 2