به گزارش مفدا-اسدآباد، کارگاه آموزشی مدیریت دانش و آشنایی با سامانه مدیریت دانش با هدف معرفی برنامه مدیریت دانش جهت مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به همت گروه توسعه و تحول اداری برگزار شد.

از این پس کارکنان می توانند نسبت به ثبت دانش و تجربیات خود در سامانه اقدام نمایند و در صورت تایید دانش ثبت شده، علاوه بر برخورداری از امتیازات در نظر گرفته شده، در جشنواره های دانشگاهی و ملی از آنها تقدیر خواهد شد.

کل بازدید ها 223 , بازدید امروز 1