🔸طی این دیدار در مورد مسائل و برنامه های حوزه فرهنگی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدید ها 258 , بازدید امروز 1