🔸طی این دیدار در مورد مسائل و برنامه های حوزه فرهنگی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 61 , بازدیدهای امروز: 3