🔻دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی به اتفاق آقای مصطفی مرادی مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با دکتر اشراقی مدیرکل دانشجویی وزارت متبوع دیدار و گفتگو کردند.

🔸در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات حوزه دانشجویی و صنفی رفاهی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 60 , بازدیدهای امروز: 3