🔻دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی به اتفاق آقای مصطفی مرادی مدیر دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با دکتر عباس شیراوژن معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت دیدار و گفتگو کردند.

🔸در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات حوزه دانشجویی فرهنگی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدید ها 248 , بازدید امروز 1