🔹جلسه هم اندیشی معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده، معاون آموزشی بیمارستان و اعضای هیئت علمی گروه پرستاری با کارشناس حراست در زمینه رعایت موازین اخلاق و پوشش حرفه ای دانشجویان در دوره های کارآموزی برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 70 , بازدیدهای امروز: 3