♻️ نشست هم اندیشی و برنامه ریزی تربیت بدنی کارکنان و دانشجویان دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این نشست به منظور فعال شدن تربیت بدنی کارکنان و ارتقاء سلامت جسمی کارکنان و دانشجویان دانشکده در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

کل بازدید ها 270 , بازدید امروز 1