به گزارش مفدا-اسدآباد، جلسه دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با آقای مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان قائم(عج) در خصوص بررسی وضعیت غذای دانشجویان در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 140 , بازدیدهای امروز: 5