جلسه دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی با مدیر گروه های رشته پرستاری، فوریت های پزشکی و بهداشت عمومی برگزار شد.

به گزارش مفدا-اسدآباد، در این جلسه که مدیر آموزش و تحقیقات نیز حضور داشت، در زمینه چگونگی حضور دانشجویان رشته پرستاری و بهداشت عمومی جهت گذراندن دروس عملی و آزمایشگاهی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 132 , بازدیدهای امروز: 5