دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به اتفاق آقای مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی باحضور در بیمارستان قائم(عج) از روند برگزاری دوره های کارآموزی و کارگاه های آموزشی دانشجویان رشته پرستاری بازدید بعمل آوردند.

کل بازدیدهای صفحه: 157 , بازدیدهای امروز: 5