به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت‌های بهداشت و آموزش به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد در دفتر ریاست برگزار گردید.

دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مدیران معاونت‌های یاد شده و اعضای هیئت علمی در این نشست حضور داشتند.

این جلسه در راستای اجرای کوریکولوم آموزشی جدید دانشجویان رشته بهداشت عمومی تشکیل شد.

کل بازدیدهای صفحه: 151 , بازدیدهای امروز: 5