جلسه توجیهی و آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته بهداشت عمومی با قوانین و مقررات آموزشی و فرهنگی دانشجویی با حضور دکتر عفت پناه معاون آموزشی، مدیران آموزش و فرهنگی دانشجویی، مدیر گروه و اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی و همچنین کارشناسان حوزه آموزش و فرهنگی دانشجویی در محل معاونت آموزشی برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 110 , بازدیدهای امروز: 5