✔️به همت اعضای هیئت علمی گروه بهداشت عمومی و همکاری امور فرهنگی دانشجویی و همچنین مشارکت دانشجویان، در هفته اطلاع رسانی ایدز/HIV ایستگاه سلامت در محوطه ستاد مرکزی دانشکده برپا شد.

در این ایستگاه سلامت خدماتی از قبیل: آموزش حضوری در مورد شناخت بیماری ایدز/HIV و پیشگیری از آن، توزیع پمفلت آموزشی و انجام رپید تست ایدز/ HIV به مراجعین ارائه می گردد.

کل بازدیدهای صفحه: 113 , بازدیدهای امروز: 5