جلسه توجیهی و آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری با قوانین و مقررات آموزشی و فرهنگی دانشجویی با حضور دکتر عفت پناه معاون آموزشی، مدیران آموزش و فرهنگی دانشجویی، مدیر گروه و اعضای هیئت علمی گروه پرستاری و همچنین کارشناسان حوزه آموزش و فرهنگی دانشجویی در محل معاونت آموزشی برگزار شد.

کل بازدیدهای صفحه: 163 , بازدیدهای امروز: 5