🔸جمعی از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با استقرار در محل برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه و برپایی ایستگاه سلامت اقدام به برگزاری اردوی جهادی کردند.

✔️در این اردوی جهادی خدماتی از قبیل: تست قندخون، فشار خون، واکسیناسیون کووید۱۹، مشاوره و توزیع پمفلت های آموزشی به نمازگزارن ارائه شد.

کل بازدیدهای صفحه: 96 , بازدیدهای امروز: 5