به گزارش مفدا-اسدآباد، دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به اتفاق مدیران؛ آموزش و فرهنگی دانشجویی به مناسبت روز حسابدار از زحمات آقای یاسر نوروزی مدیر امور مالی این معاونت تجلیل کردند.

کل بازدیدهای صفحه: 76 , بازدیدهای امروز: 5