به گزارش مفدا-اسدآباد، دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به اتفاق خانم معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات و آقای مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی باحضور در معاونت توسعه، ضمن تبریک روز حسابدار به آقای جعفر سالمی ظریف مدیر امور مالی دانشکده، از زحمات ایشان تقدیر بعمل آوردند.

کل بازدیدهای صفحه: 90 , بازدیدهای امروز: 5