جلسه دکتر عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و خانم معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات با اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار شد.

 به گزارش مفدا-اسدآباد، در این جلسه پیرامون مسائل آموزشی و برگزاری امتحانات دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کل بازدیدهای صفحه: 83 , بازدیدهای امروز: 6