به مناسبت هفته بصیرت انجام شد؛

“حضور جهادگران سلامت ستاد فعالیت های جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مراکز بازتوانی ترک اعتیاد”

تیم جهادی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در مراکز بازتوانی ترک اعتیاد فروغ نجات خاکریز و امید به آزادی آجین حضور یافت.

به گزارش مفدا-اسدآباد، در این تیم جهادی پزشک عمومی، اعضای هیئت علمی، کارشناسان پرستاری، مشاوره، آموزش سلامت و دانشجویان بسیجی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد حضور داشتند.

بر اساس همین گزارش، در این اردو خدماتی از قبیل ویزیت رایگان، توزیع داروی رایگان، مشاوره، غربالگری فشارخون و قندخون، آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری ها ارائه شد.

کل بازدیدهای صفحه: 108 , بازدیدهای امروز: 6