با حضور سرپرست معاونت آموزشی بیمارستان سر کار خانم رستمی و سرپرستار اورژانس جناب اقای صوفی و مدیر گروه پرستاری جناب آقای ناوخاصی

کل بازدیدهای صفحه: 77 , بازدیدهای امروز: 8