🔸با توجه به شروع امتحانات پایانترم نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشجویان، جلسه توجیهی مراقبین امتحانات به ریاست خانم معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات و باحضور کارشناسان اداره آموزش و مراقبین آزمونها برگزار شد.

به گزارش مفدا-اسدآباد، در این جلسه نکات لازم در جهت برگزاری هرچه بهتر امتحانات بیان شد.

کل بازدیدهای صفحه: 78 , بازدیدهای امروز: 9