🔹اولین نشست مشترک مدیران فرهنگی، دانشجویی و مفدا دانشگاه های علوم پزشکی کشور

🔹 مدیران فرهنگی، دانشجویی و مفدا دانشگاه های علوم پزشکی دیروز پس از حضور در مزار مطهر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش و تجدید میثاق با شهیدان، امروز در این نشست حضور یافتند.

🔸مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی و حسین جلالوند مدیر مفدا دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در این نشست حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 66 , بازدیدهای امروز: 8