در جلسه شورای کلان منطقه ۳ تاکید شد؛

ادامه روند آموزش مجازی پس از پاندمی کرونا

دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به اتفاق دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده در این نشست حضور داشتند.

کل بازدیدهای صفحه: 61 , بازدیدهای امروز: 7