این جلسه با حضور دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی، مصطفی مرادی مدیر دانشجویی فرهنگی و مجتبی مرادی آرامیان مدیر بیمارستان قائم(عج) در خصوص تغذیه دانشجویان در دفتر مدیریت بیمارستان برگزار شد.

به گزارش مفدا اسدآباد، در این جلسه در مورد وضعیت غذای دانشجویان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر گردید که جهت رفاه حال دانشجویان، در ایام امتحانات در روز های تعطیل غذا توزیع گردد و همچنین منو غذایی تغییر یابد.

کل بازدیدهای صفحه: 40 , بازدیدهای امروز: 7