🔸 این جلسه به ریاست دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضور خانم معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات، خانم مرضیه اصلانی مسئول اعتبار بخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و اعضای محترم هیئت علمی برگزار گردید.

کل بازدید ها 135 , بازدید امروز 1