جلسه ترفیع پایه اعضای هیات علمی دانشکده با حضور معاون آموزشی آقای دکتر عفت پناه، سرکار خانم زاهدی مسئول ارزشیابی اساتید و آقای حمیدی نماینده معاونت توسعه و دیگر اعضای این کمیته در خصوص بررسی مدارک ترفیع اعضای هیات علمی تشکیل گردید

کل بازدید ها 111 , بازدید امروز 1