شورای فرهنگی دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد تشکیل شد

به گزارش مفدا اسدآباد، در این جلسه موضوعات مطرح شده در خصوص مباحث فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.

دکتر حسین عفت پناه معاون آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی، مصطفی مرادی مدیر فرهنگی دانشجویی، رضا حیدری دبیر شورای صنفی دانشجویان در جلسه شورا حضور داشتند.

کل بازدید ها 112 , بازدید امروز 1