به اطلاع دانشجویان(به جز ورودیهای۱۴۰۰) می رساند:
انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۱_۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۹ لغایت ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۴ در سامانه هم آوا فعال می‌باشد.

کل بازدید ها 667 , بازدید امروز 1