برگزاری نشست فصلی دبیران و کارشناسان شوراهای انضباطی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی منطقه ۳ آمایش کشوری در خصوص شیوه نامه انضباطی مصوب سال ۹۸ وبررسی شاخص های ارزیابی شوراهای انضباطی دانشکده ها توسط شورای مرکزی وزارت بهداشت 🔸سرکار خانم فاطمه نظری دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشکده در این وبینار حضور داشتند.

کل بازدید ها 100 , بازدید امروز 1