با توجه به افزایش حجم سرور دانشگاه،وب سایت های کتابخانه های مرکزی،دیجیتال و بیمارستانی که بدلیل کمبود حجم سرور بصورت صفحه طراحی شده بود در آینده نزدیک بصورت وب سایت طراحی خواهد شد

کل بازدید ها 99 , بازدید امروز 1