اقابل توجه دانشجویان گرامی : به اطلاع می رساند با توجه به تصویب جریمه دیرکرد عودت کتب امانت گرفته شده در شورای آموزشی دپانشکده و جلوگیری از جریمه شدن شما لذا خواهشمند است کتب امانت گرفته شده را سر موعد مقرر به کتابخانه تحویل دهید

کل بازدید ها 108 , بازدید امروز 1