نظربه اهمیت وجود نرم افزار مدیریت کتابخانه در اداره امور مربوط به کتابخانه و نظر مساعد وتلاشهای معاونت آموزشی در جهت تامین اعتبار و خرید آن، مراحل خرید(تامین اعتبار،خرید و نصب) در حال نهایی شدن می باشد.

کل بازدید ها 95 , بازدید امروز 1