قابل توجه دانشجویان محترم؛

 برگزاری امتحانات پایانترم دانشجویان علوم پزشکی بصورت #حضوری دستور معاونت آموزشی وزارت متبوع می باشد.

لذا در شرایط قرمز کرونایی با تصمیم ستاد کرونا استان صرفا برگزاری امتحانات به تعویق خواهد افتاد.

شایان ذکر است، که معاونت آموزشی دانشکده در این زمینه نقشی ندارد.

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

کل بازدید ها 1,045 , بازدید امروز 1