جلسه اول : مروری بر انواع مطالعات

کاری مشترک از دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی

مدرسین : آقای سید محمدرضا موسوی زیر نظر دکتر معصومه رشنو

تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

ساعت ۹

تصویر با کیفیت اصلی

کل بازدید ها 1,966 , بازدید امروز 1