برای اعضای محترم هیئت علمی

توسط سرکار خانم نظری ریاست کمیته انضباطی

تاریخ : چهرشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ تا ۱۴

فایل آئین نامه

لینک شرکت در وبینار از طریق نرم افزار Adobe Connect

vc.asaums.ac.ir/vc-01

کل بازدید ها 2,357 , بازدید امروز 1