برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای محترم هیئت علمی با تدریس سرکار خانم زاهدی و باحضور اعضای هیئت علمی دانشکده در معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

کل بازدید ها 68 , بازدید امروز 1