دیدار دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به همراه مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی با جناب ربانی مدیر کل بودجه حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت

این دیدار در خصوص اخذ اعتبارات در حوزه معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده صورت گرفت.

کل بازدید ها 67 , بازدید امروز 1