دیدار دکتر صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به اتفاق مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، دکتر سجاد حیدری معاون درمان و دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی با دکتر بیگلرخانی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت

این دیدار در خصوص رفع مشکلات مربوط در حوزه آی تی دانشکده و خریداری سرور جهت دانشکده و همچنین توسعه این حوزه صورت گرفت.

کل بازدید ها 70 , بازدید امروز 1