,از تاریخ ۷ تا ۲۵ اسفند ماه

ورود به صفحه آموزش مجازی

دانلود تصاویر با کیفیت اصلی

برنامه کلاس آنلاین اسفند ۱۴۰۰ بهداشت

برنامه کلاس آنلاین اسفند ۱۴۰۰ پرستاری و فوریت های پزشکی

لینک کلاس آنلاین بهداشت از طریق Adobe Connect

vc.asaums.ac.ir/behdasht

لینک کلاس های آنلاین برای رشته های پرستاری و فوریت های پزشکی

vc.asaums.ac.ir/nurse

کل بازدید ها 3,008 , بازدید امروز 4