اولین جلسه رسمی کمیته انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد

♻️ جلسه کمیته انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در دانشکده به ریاست دکتر صالحی رئیس دانشکده برگزار گردید.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، دکتر عفت پناه معاون آموزشی به عنوان دبیر جلسه، مهندس صادق نجفی فاتح معاون توسعه، دکتر حیدری معاون درمان، دکتر عظیمی معاون بهداشتی، دکتر قبادی مدیر غذا و دارو، کامران تشکینی مدیر حراست و مصطفی مرادی مدیر فرهنگی و دانشجویی در این کمیته حضور داشتند.

💠 در ابتدای جلسه دبیر کمیته در خصوص ضرورت تشکیل کمیته انطباق به منظور افزایش رضایت مراجعین و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی نکاتی را بیان کرد.

💠 دکتر صالحی رئیس کمیته نیز با بیان اهمیت تشکیل کمیته انطباق عنوان کرد: ۳ اصل انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس، فریضه امر به معروف و نهی از منکر و صیانت از حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد.

💠 وی افزود؛ کلیه اقدامات کمیته انطباق باید منجر به تحقق عدالت در خدمت رسانی حوزه سلامت گردد.…

کل بازدید ها 54 , بازدید امروز 1