این جلسه به ریاست دکتر عفت پناه معاون آموزشی و باحضور معصومه نجفی مدیر آموزش و تحقیقات، ساسان ناوخاصی مدیر گروه پرستاری و دیگر اعضای هیئت علمی گروه پرستاری در راستای برنامه ریزی و برگزاری هرچه بهتر آزمون فاینال دانشجویان رشته پرستاری در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید.

کل بازدید ها 62 , بازدید امروز 1